Welkom

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS) is op 9 november 1999 opgericht. Het doel van de Stichting is na te gaan of iemand aanspraak heeft op een betaling uit een verzekering; een levensverzekering van een door de oorlog getroffen verzekerde die vervolgd is vanwege zijn of haar Joods-zijn. Deze verzekering moet zijn afgesloten bij een verzekeraar die lid is van het Verbond van Verzekeraars. In het verlengde hiervan is het doel van de Stichting om – afhankelijk van de beoordeling door het bestuur – iemand een uitkering toe te kennen.