Over de Stichting

Wie zijn wij?

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS) is opgericht op 9 november 1999. Onze belangrijkste taak is na te gaan of iemand aanspraak heeft op een betaling uit een levensverzekering van een door de oorlog getroffen verzekerde die vervolgd is vanwege zijn of haar Joods-zijn. Voorwaarde is wel dat de verzekering moet zijn afgesloten bij een verzekeraar die lid is van het Verbond van Verzekeraars.

Bestuur

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa is een onafhankelijke stichting. Het bestuur wordt gevormd door:

  • mr. E.J. Numann (voorzitter) – vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden;
  • mw.mr. H.A.G. Splinter-van Kan (secretaris) – Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden;
  • mr. J.M.F.X. van Veggel (penningmeester) – advocaat, oud-deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Bezwaarcommissie

Als u zich niet met een beslissing van het bestuur kunt verenigen, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van een beslissingsbrief een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift zal worden overgedragen aan de onafhankelijke bezwaarcommissie van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa. Het bezwaarschrift kunt u sturen naar het postbusadres van de stichting. De bezwaarcommissie wordt gevormd door:

  • mr. A.S. van Leeuwen (voorzitter) – rechter Rechtbank Noord-Holland;
  • mr. E.M. Wesseling-van Gent – advocaat-generaal bij de Hoge Raad;
  • drs. W.F.M. Terwisscha van Scheltinga – oud-secretaris Verbond van Verzekeraars.