Namenlijst

Hieronder vindt u een lijst van ongeveer 2500 personen met een levensverzekering die waarschijnlijk niet is uitgekeerd aan de rechthebbenden. Deze lijst is het resultaat van onderzoek in de archieven van verzekeraars en wordt indien nodig geactualiseerd.

We hebben deze lijst zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar het kan toch voorkomen dat uit het onderzoek blijkt dat een polis al is uitgekeerd aan de rechthebbenden. Ook kan uit het onderzoek blijken dat u wel familie bent, maar geen erfgenaam.

Heeft u al eens een uitkering van ons ontvangen? Dan kan de betrokken persoon nog steeds op deze lijst staan omdat een deel van de polis nog uitkeerbaar is aan andere erfgenamen.

Herkent u een naam?

Bent u mogelijk erfgenaam van een persoon op deze lijst? Dan kunt u een aanvraag voor onderzoek indienen.

Polissen Tabel

Achternaam Voornamen Adres Woonplaats Geb. Dat. Ovl. Dat.
Aak Hartog Vechtstraat 58-III Amsterdam 02/06/1910
Aalsvel Erna Goeverneurlaan 115 Den Haag 04/02/1928 21/05/1943
Aalsvel Joseph Louis Bothastraat 25-I Amsterdam 05/05/1892 31/03/1943
Aalsvel Rosa Bosschestraat 23 Scheveningen 21/11/1922 15/10/1942
Aalsvel Salomon Goeverneurlaan 115 Den Haag 19/04/1893 28/05/1943
Aalsvel -Aalsvel Mietje Goeverneurlaan 115 Den Haag 22/11/1894 28/05/1943
Aalsvel -de Vries Hendrika Louis Bothastraat 25-I Amsterdam 12/07/1892 30/04/1943
Aandagt Maurice Tilanusstraat 78 Amsterdam 23/09/1933 12/10/1942
Aandagt Mozes Louis Bothastraat 4 hs Amsterdam 15/11/1894 30/09/1942
Aandagt Selma Louis Bothastraat 4 hs Amsterdam 17/11/1923 30/09/1942
Achternaam Voornamen Adres Woonplaats Geb. Dat. Ovl. Dat.