Polissen

Onderstaand treft u een lijst aan van ongeveer 2000 niet-uitgekeerde levensverzekeringen. Deze lijst is het resultaat van onderzoek in de archieven van verzekeraars. De gegevens van niet-opgeëiste polissen die verder nog gevonden worden, zullen eveneens door de Stichting worden gepubliceerd.

Herkent u een naam?

Heeft u op deze lijst familieleden herkend en wilt u een verzoek tot uitkering bij ons indienen, dan vragen wij het volgende van u:

  1. Kunt u aantonen dat u erfgenaam van de persoon op de lijst bent?

U kunt erfgerechtigd zijn als u bloedverwant bent tot en met de zesde graad of genoemd bent in een testament. Er zijn verschillende manieren om hier achter te komen. De beste weg om dit aan te tonen is via een verklaring van erfrecht of een testament. Als u in het bezit bent van dit document ontvangen wij hier graag een kopie van. U kunt uw familierelatie ook aantonen door middel van uittreksels uit het geboorte- en overlijdensregister en trouwboekjes.

  1. Ten slotte vragen wij u aan te geven welke personen mogelijk eveneens erfgerechtigd kunnen zijn in de nalatenschap van de polishouder, zodat wij hen kunnen benaderen.

Kortom, wij vragen u om ons zoveel mogelijk relevante informatie te zenden, zodat de uitkering zo snel mogelijk kan worden afgewikkeld.

Tijdens de onderzoeken van de afgelopen jaren is gebleken dat in enkele gevallen namen ten onrechte op de lijst van niet-uitgekeerde polissen zijn terecht gekomen, omdat de polissen bij nader onderzoek toch bleken te zijn uitgekeerd. Voor deze lijst moet het voorbehoud gemaakt worden dat het niet voor 100% vaststaat dat deze polissen nooit zijn hersteld en/of uitgekeerd.

Polissen TabelThis is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

Website by Webroots