Aanvraag indienen

Denkt u dat u misschien erfgenaam bent van een van de personen op onze namenlijst? Dien dan hier een aanvraag in. Wij zullen dan onderzoeken of de polis daadwerkelijk uitkeerbaar is en of u tot de rechthebbenden behoort. U kunt ook een aanvraag indienen naar personen die niet op onze namenlijst staan als u zelf concrete gegevens over een polis heeft (in ieder geval de toenmalige verzekeraar).

U kunt het aanvraagformulier hieronder invullen of als pdf downloaden.

  • Ik verzoek hierbij onderzoek te doen naar levensverzekeringen op naam van:
  • Heeft u zelf informatie over polissen van deze persoon? Vul deze dan hier in. U kunt ons eventuele documentatie per e-mail toesturen.