Contact

Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS)

Bordewijklaan 4
Den Haag
Nederland

Postbus 91475
2509 EB Den Haag
tel: 070 – 333 85 46
(bereikbaar tussen 14:00 en 16:00)

info@stichting-sjoa.nl

Raadpleeg onze privacyverklaring als u wilt weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten hierbij zijn.