‘Loket’ Joodse oorlogspolissen blijft langer open

Joodse polishouders die tijdens WOII zijn beroofd van hun levens- en uitvaartverzekeringen, kunnen vijf jaar langer terecht bij de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS). In de afgelopen vijftien jaar keerde de stichting al 7,5 miljoen euro uit aan hen en hun nabestaanden. Vanwege de gebleken behoefte en de internationale opinie dat er geen einde moet komen aan de behandeling van Joodse oorlogsclaims heeft het Verbond besloten het ‘loket’ langer open te houden.

De roof van levens- en uitvaartverzekeringen maakte deel uit van de systematische  vervolging van de Joodse bevolking door de bezetter. Nadat Joden eerder hun banktegoeden, geld en effecten moesten inleveren bij de Duitse ‘roofbank’ Liro, moest dat vanaf mei 1942 ook met hun verzekeringen. Na de oorlog vond rechtsherstel plaats, maar niet alles is afgewikkeld. In 1999 zijn het Verbond en het Centraal Joods Overleg daarvoor een regeling overeengekomen.

20.000 aanvragen

Onderdeel van de regeling was de oprichting van een stichting, specifiek voor de afwikkeling van het restant van de niet-uitgekeerde levensverzekeringen. SIVS onderzoekt individuele aanvragen van polishouders en hun nabestaanden en het onafhankelijke stichtingsbestuur neemt een beslissing. Nu, 15 jaar later, stelt het Verbond dat de stichting nog steeds in een grote behoefte voorziet. Er zijn in totaal bijna 20.000 aanvragen binnengekomen, waarvan nu 97 procent is afgehandeld. Daarbij zijn meer dan 11.000 uitkeringen gedaan inzake 1.747 polissen, gemiddeld 4.300 euro per polis. Toch blijven er nog steeds aanvragen binnen komen.

Aanvragen?

Ondanks dat SIVS nog vijf jaar doorgaat met het behandelen van aanvragen, vraagt de stichting eventuele aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. Op dit moment is er namelijk nog voldoende capaciteit om de aanvragen binnen redelijke termijn af te handelen. Mensen die willen weten of zij wellicht recht hebben op een uitkering kunnen terecht op de website van de stichting. Hier is een lijst met namen te vinden van verzekerden waarvan de polis waarschijnlijk niet of niet geheel is afgewikkeld.